Pavel Jiránek - EKOTOP

Provádíme veškeré kominické práce, revize, kontroly spalinových cest a autorizované měření účinnosti spalování a vypouštěných látek.

Hlavní stránka

Vítejte..    
            
             upozorňujeme na platnost nařízení vlády
                                      91/2010 Sb.
       (kontroly, revize a čištění spalinových cest)


Firma vznikla v roce 1991, ale její majitel se zabývá kominickou činností již od roku 1980. Je revizním technikem spalinových cest a autorizovaným technikem měření účinnosti spalování.


Firma během několika let získala spoustu významných zákazníků v sekci Reference a v současné době má na starosti více než  2 500 kotelen po celé ČR.

Nově : !! VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ TECHNOLOGIÍ FURANFLEX !!

                        
                     
            MATERIÁL A TECHNOLOGIE S MNOHOSTRANNÝM VYUŽITÍM


                                                  
OTEVŘELI JSME PRO VÁS KANCELÁŘ REGIONÁLNÍHO ZASTOUPENÍ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ A.S. - PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU A ELEKTRICKÉ ENERGIE

NA ADRESE SLOVANSKÁ ALEJ 1993/28, 326 00 PLZEŇ-SLOVANY 


 A těšíme se na Vaši návštěvu . .

                                                                                       

 
Pavel Jiránek - EKOTOP - od kotelny ke komínu od A do Z